No  |  En   Country

Ord och uttryck

Sök
Filtrera på kategori:
Förkortning
Beteckning
Beskrivning

3Pl

Tredjepartslogistik
När ett företag anlitar en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster.

4PL

Fjärdepartslogistik
När ett företag anlitar en specialist för att underhålla, utveckla och organisera eget lager, distribution och andra tjänster. 4PL leverantörer ansvarar för hela flödeskedjan åt tillverkararen. 

ADR

Farligt gods på väg
Gods som kan orsaka skada på personer, eller miljö

AGS

Aden Gulf Surcharge
Säkerhetstillägg för passering vid Adenbukten. Varit problem med bl.a pirater i områdedet kring Adenbukten

ATA

Actual time of arrival
Faktisk ankomstdag
 

ATA-Carnet

ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU.
Om du använder en ATA-carnet sparar du tid och pengar samt att gränspassagerna blir enklare och snabbare. 
http://handelskammaren.com/produkt/ansokan-om-ata-carnet/
 

ATD

Actual time of departure
Faktisk skeppningsdatum

AWB

Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt

B/L

Bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport

B2B

Business to business
Försäljning mellan företag

B2C

Business to consumer
Försäljning ut till privatperson

BAF

Bunker adjustement factor
Bunkertillägg, olje/drivmedelstillägg

Barcode

Barcode
Streckkod

CAF

Currency adjustment factor
Valutatillägg

Cbm

Cubic meter
Kubikmeter

Certificate of Origin

Certificate of Origin
Ursprungsland

CFR

Cost and freight
Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå. 

Chassis

Chassis
Containerchassi är det vanligaste valet vid containerförflyttning. Kopplas till en dragbil.

CIF

Cost, insurance and freigt
CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen.
Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. 
 

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå. 

CMR

Internationellt fraktbrev
Ett CMR täcker den obligatoriska informationen som ett internationellt  bilfraktbrev skall ha, legalt bindande
 

COD

Cash on Delivery
Kontant betalning, innebär att försändelsen måste betalas innan man får den utlevererad vid utlämningsstället

COD

Change of destination
Ändring av avtald leveransadress.
 

Consignee

Consignee
Mottagare

Consignor

Avsändare
Där godset skickas ifrån, avsändaren. 

 

Control Tower

Kontrolltorn
En expertgrupp som sömlöst förvaltar, driver och vidareutvecklar flödeskedjan för ditt företag.

CPT

Carrige Paid To
Risken går över när säljaren avlämnar godset till fraktföraren. Kostnadsansvaret går över när godset anlänt till destinationen. 
 

DAP

Delivered at Place
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. 

DAT

Delivered at Terminal
Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.
 

DDP

Delivered duty paid
Betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering.
 

Deep sea

Deep sea
Last som skickas mellan kontinenter

Demurrage

Demurrage
Hamnhyra

Detention

Detention
Containerhyra

DGR

Dangerous goods regulations
Farligt gods regler

Dry bulk cargo

Dry bulk cargo
Torrlast som skeppas utan emballage. Exempelvis sand, korn etc. 

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som ger produkter ett unikt optiskt läsbart nummer

EDI

Electronic Data Interchange
Elektronisk datautväxling

ETA

Estimted time of arrival
Förväntad ankomstdatum

ETD

Estimated time of departure
Förväntad skeppningsdatum

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 certifikat 

EXW

Ex works
Den regel som innebär minst förpliktelser för säljaren. Avlämnande sker när säljaren ställt godset till köparens förfogande vid säljarens lokaler eller annan plats. Lämpligt för enbart nationell handel. Köparen bör inte används EXW om denne inte själv kan ordna exportklarering. 
 

FAS

Free alongside ship
Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.
Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. 

FCA

Free carrier
Avlämnande har fullgjorts antingen när godset har lastats på köparens transportmedel vid säljarens lokaler eller, om platsen är annan än säljarens lokaler, när godset är klart för lossning på säljarens transportmedel
 

FCL

Full container load
Helcontainer

Feeder

Feeder
Del av sjöfrakt. Används exempelvis för att ta containers från en större hamn till sluthamnen. 

FEU/FFU

Forty foot Equivalent Unit
Måttenhet för containers. En FEU/FFU motsvarar en 40 fots container

FOB

Free on board
FOB betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter.
 
Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget


 

Fraktvikt

Frakt-, volumvikt
Teoretisk vikt som är högst av reell vikt, omräknad kubikmeter eller omräknad flakmeter. 

FSC

Fuel Surcharge
Drivmedelstillägg

FTL

Full Truck Load
Fullt trailerlass 

GSP Certificate

General System of Preference Certificate
GSP- Generalized system of preferences ursprungsintyg som styrker varornas ursprung 
 

HAWB

House Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt, utställt av speditör

HAZMAT

Dangerous goods
Farligt gods

HBL

House bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport, utsällt av speditör

IATA

International Air Transport Association
Internationella flygtransport organisationen

IOD

Information on delivery
Information om leveranstid.
 

LCL

Samlastning
Styckegods på sjö

Lm

Loading meter
Flakmeter

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Last som lyfts ombord av från ett skepp med kran

MAWB

Master Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt, utställt av flygbolag

MBL

Master bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport, utsällt av rederi

Missing IOD

Missing Information On Delivery
Saknar information om tidpunkt för leverans. 
 

Notify party

Notify party      
Den som skall aviseras vid ankomst

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Speditör som inte har egna skepp. Men som kan utställa egna Bill of Ladings. 

Omräkningsfaktor

Conversion key
En teoretisk faktor som ger möjlighet att beräkna fraktvikt utifårn kubikmeter eller flakmeter. 

PDA

Personal Digital Assistant
Skanner som används på terminal och av chaufförer för att läsa streckkoder.
 

POD (road freight)

Proof of Delivery
Underskrift av mottagaren av varorna

POD (sea freight)

Port of discharge
Lossningshamn

POL

Port of loading
Lastningshamn

Reefer

Temperaturreglerad container
Temperaturreglerad container

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Rullande last

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Utsläppskontrollområden för sjöfart, inom dessa geografiska områden finns särskilda utsläppsgränser för sjöfrakter. I dessa områden måste rederier använda bränsle som ger lägre svavelutsläpp än traditionella bränslen.

Kostnaden för detta bränsle debiteras fraktköparen som ett SECA-tillägg på fakturan

Shipper

Shipper
Avsändare

Short sea

Short sea
Last som skickas inom en kontinent. Ex. Rotterdam - Moss. 

SLA

Service level agreement
Avtal mellan kund och leverantör som bl.a reglerar ansvarsfördelning.
 

SSC

Security SurCharge
Säkerhetstillägg

Stevedore

Stevedore
Företag som utför lossning och lastning i hamnar. Både av skepp och containers. 

Stripping

Stripping
Lossning av container

Stuffing

Stuffing
Lastning av container

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
Tjugofotscontainer

THC

Terminal Handling Charge
Terminal och  hanteringsskostnad

Tonkilometer

Tonkilometer
Godsvikt baserat på distans. Ex. 10 ton som är fraktat 2 km motsvarar 20 tonkilometer.

Transitt havn

Omlastningshamn
Hamn där containers lastas om från ett skepp till ett annat. 

ULD

Unit Load Device
ULD, container för flygfrakt

VAL

Valuable Cargo
Högvärdigt gods

W/M

Weight/Measurement
Viktmått

Wet bulk cargo

Wet bulk cargo
Våtlast som skeppas utan emballage. Exempelvis olja, bensin, etc. 

Dela i sociala medier:

Dela i sociala medier:

ColliCare Logistics AB
Exportgatan 24A,,
42246 Hisings Backa
VAT/Org.: SE 5567415756 01
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
/