logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Ord och uttryck inom logistikbranschen

Sök
Filtrera på kategori:
veitransport
sjotransport
flyfrakt
Förkortning
Beteckning
Beskrivning

3Pl

Tredjepartslogistik
När ett företag anlitar en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

4PL

Fjärdepartslogistik
När ett företag anlitar en specialist för att underhålla, utveckla och organisera eget lager, distribution och andra tjänster. 4PL leverantörer ansvarar för hela flödeskedjan åt tillverkararen. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ADR

Farligt gods på väg
Gods som kan orsaka skada på personer, eller miljö
veitransport

AGS

Aden Gulf Surcharge
Säkerhetstillägg för passering vid Adenbukten. Varit problem med bl.a pirater i områdedet kring Adenbukten
sjotransport

ATA

Actual time of arrival
Faktisk ankomstdag
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATA-Carnet

ett internationellt tullpass som används när varor ska exporteras tillfälligt till länder utanför EU.
Om du använder en ATA-carnet sparar du tid och pengar samt att gränspassagerna blir enklare och snabbare. 
http://handelskammaren.com/produkt/ansokan-om-ata-carnet/
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ATD

Actual time of departure
Faktisk skeppningsdatum
veitransport
sjotransport
flyfrakt

AWB

Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt
flyfrakt

B/L

Bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport
sjotransport

B2B

Business to business
Försäljning mellan företag
veitransport
sjotransport
flyfrakt

B2C

Business to consumer
Försäljning ut till privatperson
veitransport
sjotransport
flyfrakt

BAF

Bunker adjustement factor
Bunkertillägg, olje/drivmedelstillägg
veitransport
sjotransport

Barcode

Barcode
Streckkod
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CAF

Currency adjustment factor
Valutatillägg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Cbm

Cubic meter
Kubikmeter
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Certificate of Origin

Certificate of Origin
Ursprungsland
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CFR

Cost and freight
Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Chassis

Chassis
Containerchassi är det vanligaste valet vid containerförflyttning. Kopplas till en dragbil.
veitransport
sjotransport

CIF

Cost, insurance and freigt
CIF betyder att säljaren har levererat när godset har passerat fartygets reling i ankomsthamnen.
Säljaren måste betala alla kostnader för att godset ska komma till ankomsthamnen men riskövergången för förlust eller skada av godset sker redan när det har passerat fartygets reling i lastningshamnen. 
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CIP

Carrige and Insurance Paid to
Betyder att säljaren levererar godset till av säljaren utsedd fraktare och säljaren måste betala kostnaderna till en destinerade platsen. Köparen bär alla risker och alla andra kostnader efter godset har blivit lastat. I denna term måste också säljaren försäkra godset mot skada och förlust under transporten. Kravet gäller bara miniminivå. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CMR

Internationellt fraktbrev
Ett CMR täcker den obligatoriska informationen som ett internationellt  bilfraktbrev skall ha, legalt bindande
 
veitransport

COD

Cash on Delivery
Kontant betalning, innebär att försändelsen måste betalas innan man får den utlevererad vid utlämningsstället
veitransport

COD

Change of destination
Ändring av avtald leveransadress.
 
sjotransport

Consignee

Consignee
Mottagare
sjotransport
flyfrakt

Consignor

Avsändare
Där godset skickas ifrån, avsändaren. 

 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Control Tower

Kontrolltorn
En expertgrupp som sömlöst förvaltar, driver och vidareutvecklar flödeskedjan för ditt företag.
veitransport
sjotransport
flyfrakt

CPT

Carrige Paid To
Risken går över när säljaren avlämnar godset till fraktföraren. Kostnadsansvaret går över när godset anlänt till destinationen. 
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAP

Delivered at Place
Varorna ska levereras av säljaren till platsen på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Köparen har att lossa anländande transportmedel. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DAT

Delivered at Terminal
Varorna ska levereras av säljaren till angiven terminal på slutdestinationen. Säljaren står för risken och kostnaden för transporten till denna plats. Säljaren ska också ansvara för lossning av ankommande transportmedel vid terminalen. Det är säljarens uppgift att utställa faktura och annan dokumentation om så avtalats, samt underrätta köparen när varorna levererats. Köparen står för importen och betalar dess kostnader.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

DDP

Delivered duty paid
Betyder att säljaren står för alla risker och kostnader fram till att godset finns tillgänglig på angiven plats. Säljaren står även för importklarering.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Deep sea

Deep sea
Last som skickas mellan kontinenter
sjotransport

Demurrage

Demurrage
Hamnhyra
sjotransport

Detention

Detention
Containerhyra
sjotransport

DGR

Dangerous goods regulations
Farligt gods regler
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Dry bulk cargo

Dry bulk cargo
Torrlast som skeppas utan emballage. Exempelvis sand, korn etc. 
sjotransport

EAN

European Article Numbering
Nummersystem som ger produkter ett unikt optiskt läsbart nummer
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EDI

Electronic Data Interchange
Elektronisk datautväxling
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETA

Estimted time of arrival
Förväntad ankomstdatum
veitransport
sjotransport
flyfrakt

ETD

Estimated time of departure
Förväntad skeppningsdatum
veitransport
sjotransport
flyfrakt

EUR-1 certificate

EUR-1 certificate
EUR-1 certifikat 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FAS

Free alongside ship
Säljaren skyldigheter upphör när varorna är placerade vid fartygets sida, på kaj eller pråm, vid den avtalade lastningshamnen. Säljaren ska skriva faktura och tala om för köparen att varorna levererats. Risken för skador och förlust av varorna övergår därefter på köparen.
Efter denna tidpunkt får köparen stå för alla kostnader. 
veitransport
sjotransport

FCA

Free carrier
Avlämnande har fullgjorts antingen när godset har lastats på köparens transportmedel vid säljarens lokaler eller, om platsen är annan än säljarens lokaler, när godset är klart för lossning på säljarens transportmedel
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FCL

Full container load
Helcontainer
sjotransport

Feeder

Feeder
Del av sjöfrakt. Används exempelvis för att ta containers från en större hamn till sluthamnen. 
sjotransport

FEU/FFU

Forty foot Equivalent Unit
Måttenhet för containers. En FEU/FFU motsvarar en 40 fots container
sjotransport

FOB

Free on board
FOB betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada. FOB kräver att säljaren exportklarerar godset. Denna term kan enbart användas för sjötransporter.
 
Transportdokumentet övergår när godset är lastat på fartyget


 
veitransport
sjotransport

Fraktvikt

Frakt-, volumvikt
Teoretisk vikt som är högst av reell vikt, omräknad kubikmeter eller omräknad flakmeter. 
veitransport

FSC

Fuel Surcharge
Drivmedelstillägg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

FTL

Full Truck Load
Fullt trailerlass 
veitransport

GSP Certificate

General System of Preference Certificate
GSP- Generalized system of preferences ursprungsintyg som styrker varornas ursprung 
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HAWB

House Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt, utställt av speditör
flyfrakt

HAZMAT

Dangerous goods
Farligt gods
veitransport
sjotransport
flyfrakt

HBL

House bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport, utsällt av speditör
sjotransport

IATA

International Air Transport Association
Internationella flygtransport organisationen
flyfrakt

IOD

Information on delivery
Information om leveranstid.
 
veitransport
sjotransport

LCL

Samlastning
Styckegods på sjö
sjotransport

Lm

Loading meter
Flakmeter
veitransport

Lo/Lo

Lift on/lift off.
Last som lyfts ombord av från ett skepp med kran
sjotransport

MAWB

Master Air Waybill
Fraktdokument för flygfrakt, utställt av flygbolag
flyfrakt

MBL

Master bill of Lading
Fraktdokument för sjötransport, utsällt av rederi
sjotransport

Missing IOD

Missing Information On Delivery
Saknar information om tidpunkt för leverans. 
 

Notify party

Notify party
Den som skall aviseras vid ankomst
sjotransport
flyfrakt

NVOCC

Non Vessel Operating Common Carrier
Speditör som inte har egna skepp. Men som kan utställa egna Bill of Ladings. 
sjotransport

Omräkningsfaktor

Conversion key
En teoretisk faktor som ger möjlighet att beräkna fraktvikt utifårn kubikmeter eller flakmeter. 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

PDA

Personal Digital Assistant
Skanner som används på terminal och av chaufförer för att läsa streckkoder.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

POD (road freight)

Proof of Delivery
Underskrift av mottagaren av varorna
veitransport

POD (sea freight)

Port of discharge
Lossningshamn
sjotransport

POL

Port of loading
Lastningshamn
sjotransport

Reefer

Temperaturreglerad container
Temperaturreglerad container
sjotransport

Ro/Ro

Roll on / Roll off
Rullande last
sjotransport

SECA

Sulphur Emissions Control Area
Utsläppskontrollområden för sjöfart, inom dessa geografiska områden finns särskilda utsläppsgränser för sjöfrakter. I dessa områden måste rederier använda bränsle som ger lägre svavelutsläpp än traditionella bränslen.

Kostnaden för detta bränsle debiteras fraktköparen som ett SECA-tillägg på fakturan
sjotransport

Shipper

Shipper
Avsändare
sjotransport
flyfrakt

Short sea

Short sea
Last som skickas inom en kontinent. Ex. Rotterdam - Moss. 
sjotransport

SLA

Service level agreement
Avtal mellan kund och leverantör som bl.a reglerar ansvarsfördelning.
 
veitransport
sjotransport
flyfrakt

SSC

Security SurCharge
Säkerhetstillägg
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Stevedore

Stevedore
Företag som utför lossning och lastning i hamnar. Både av skepp och containers. 
veitransport
sjotransport

Stripping

Stripping
Lossning av container
sjotransport

Stuffing

Stuffing
Lastning av container
sjotransport

TEU

Twenty foot Equivalent Unit
Tjugofotscontainer
sjotransport

THC

Terminal Handling Charge
Terminal och  hanteringsskostnad
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Tonkilometer

Tonkilometer
Godsvikt baserat på distans. Ex. 10 ton som är fraktat 2 km motsvarar 20 tonkilometer.
veitransport

Transitt havn

Omlastningshamn
Hamn där containers lastas om från ett skepp till ett annat. 
sjotransport

ULD

Unit Load Device
ULD, container för flygfrakt
flyfrakt

VAL

Valuable Cargo
Högvärdigt gods
veitransport
sjotransport
flyfrakt

W/M

Weight/Measurement
Viktmått
veitransport
sjotransport
flyfrakt

Wet bulk cargo

Wet bulk cargo
Våtlast som skeppas utan emballage. Exempelvis olja, bensin, etc. 
sjotransport