logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Packning ADR

Korrekt märkning av farligt gods är avsändarnas ansvar, precis lika viktigt som kravet på fast förpackning så att farligt gods kan motstå belastningen på en normal transport såväl som en olycka.

 

Korrekt och anpassad förpackning säkerställer att farligt gods anländer i gott skick. Alla varor utsätts för belastning under transport och hantering samt under lastning, omlastning eller lossning. Emballaget av farligt gods måste därför uppfylla särskilda krav på hållfasthet och hållbarhet. Farligt gods måste vara; konstruerade, testade och godkända. Dessutom måste godkännandekoden tryckas på själva förpackningen.

Det finns ett antal olika krav på emballering baserat på de farliga varornas egenskaper, tillåtna kvantiteter för sampackning eller krav på dubbel förpackning.

Förpackningsgruppen visar också om det farliga godset har dispens och undantag från bestämmelserna i ADR.
 


De tre förpacknings grupperna:

  • Förpackningsgrupp 1: mycket farligt ämne
  • Förpackningsgrupp 2: medelfarligt ämne
  • Förpackningsgrupp 3: mindre farligt ämne
Förpackningar och riskklasser

Alla riskklasser tilldelas en separat förpackningsgrupp,
med undantag för klasser: 1, 2, 5,2, 6,2 och 7,
Dessutom tillkommer självreaktiva ämnen i klass 4,1.


 
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farligt Gods
Farliga ämnen, sprängämnen och transport av farligt gods

IMDG-koden som reglerar sjösäkerheten
Här hittar du en introduktion till IMDG-koden, för transport av farligt gods till sjöss

IATA reglerar flygfrakt av farligt gods
Här hittar du mer information om IATA

Logistikkstyring med eCare?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
+46 101993800