logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Regler för frakt av farligt gods

Farligt gods med vägtransport


ColliCare transporterar och hanterar farligt gods (ADR) enligt Directorate for Social Security and Emergency Planning (DSB) och dess förordningar om "landtransport av farligt gods".

Kontakta oss om du har några frågor!
 


Farligt gods på järnväg


Farligt gods som transporteras med järnväg omfattas av samma bestämmelser som för vägtransporter samt några ytterligare regler för beställning av järnvägsspåråtkomst för specialtransporter.

Kontakta oss om du har några frågor!
 


Farligt gods med flygfrakt


ColliCare Logistics transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med de regler som fastställts av IATA/ICAO/DGR. En omfattande uppsättning regler som måste uppfyllas innan transporten kan accepteras. IATA är regelverket för affärsvärlden, ICAO är reglementet för officiella tjänster-flygtrafikledning etc.

Här kan du hitta mer information:
Kontakta oss om du har några frågor!
 


Farligt gods med sjötransport


ColliCare Logistics transporterar och hanterar farligt gods i enlighet med reglerna i IMDG-bestämmelserna. En omfattande uppsättning regler som måste uppfyllas innan transporten kan accepteras.

Här kan du hitta mer information:
Kontakta oss om du har några frågor!
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Dangerouse goods - ColliCare Logistics
Farligt Gods

Logistikkstyring med eCare?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
+46 101993800