logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Ansvar som ADR-avsändare

Det är alltid avsändaren som har det fulla ansvaret för att tillhandahålla korrekt information om, samt märkning av farligt gods

1.4.2.1.1
Avsändaren av farligt gods ska endast leverera till transportförsändelser som uppfyller kraven i ADR/RID. Enligt 1.4.1 skall avsändaren särskilt:

 

  • Säkerställa korrekt klassificering enligt ADR/RID
  • Ge transportören korrekt information och data i spårbar form, samt de transportdokument som krävs med åtföljande dokument (tillstånd, godkännanden, meddelanden, certifikat, etc.)
  • Använd endast förpackningar och behållare som är godkända samt lämpliga för transport av dessa ämnen och märkta enligt ADR/RID
  • Uppfylla kraven gällande frakt-och transport restriktioner
  • Samt att tomma, ej rengjorda behållare är stängda och lika täta som om de hade varit fulla med innehåll

Alla transportdokument som gäller för farligt gods skall bevaras och sparas av både avsändaren och transportören i minst 3 månader.
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Farligt Gods
Farliga ämnen, sprängämnen och transport av farligt gods

IMDG-koden som reglerar sjösäkerheten
Här hittar du en introduktion till IMDG-koden, för transport av farligt gods till sjöss

IATA reglerar flygfrakt av farligt gods
Här hittar du mer information om IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
+46 101993800