logo
No  |  En   Country
iconmenu
iconmenu
logo

Farligt gods/ADR

Det finns strikta regler på plats när det gäller transport av farligt gods, eftersom det kan vara både riskabelt att transportera och hantera.

Farligt gods/ADR

Det finns strikta regler på plats när det gäller transport av farligt gods, eftersom det kan vara både riskabelt att transportera och hantera.

Vad är farligt gods/ADR?

Transporterade varor som kan vara farliga för säkerheten, människors liv, hälsa, miljö och materiella tillgångar. Dessa klassas som "farligt gods".
 
Det finns strikta regler på plats när det gäller transport av farligt gods, eftersom det kan vara både riskabelt att transportera och hantera.
Transport av farligt gods regleras av både nationella och internationella säkerhetsföreskrifter.

 
  • Vägtransporter: regleras genom förordning om landtransport av farligt gods
  • Sjöfrakt: reglerad av IMDG-koden
  • Flygfrakt: reglerad av IATA/ICAO
 

Märkning av farligt gods


Farligt gods måste märkas korrekt, oavsett transportmedel:
 
  • UN-nummer
  • Varningsskylt för fara, som visar varornas ADR-klass
  • Ett transportdokument med all information om farligt gods ska alltid medföljas vid transport

Avsändaren ansvarar för korrekt information i transportdokumentet!
 


Undantag och dispens
 
Det finns många undantag och befrielser i förordningarna om farligt gods, på grund av variationer i typ och volym av farligt gods.
Undantaget "begränsade belopp" – om endast en liten volym transporteras, betraktas varorna som "normala varor"

Farligt Gods
Ansvar som ADR-avsändare
ADR-klasser
Frakt ADR
Packning ADR
ADR användarhandbok
Call_Icon_round
Jon Marsteintrædet
HMS Manager
Farliga ämnen, sprängämnen och transport av farligt gods

IMDG-koden som reglerar sjösäkerheten
Här hittar du en introduktion till IMDG-koden, för transport av farligt gods till sjöss

IATA reglerar flygfrakt av farligt gods
Här hittar du mer information om IATA

Trenger du informasjon om Farlig gods?

Ring oss eller send en e-post.
smartphone_black
+46 101993800
Allmänna helgdagar
Lastenheter
BAF - Bunkertillägg
Ord och uttryck
Transportförsäkring
Vikt och volymberäkning
Tydlig märkning säkrar bra leverans
Tulldokumentation
Drivmedelstillägg
Valutatillägg
Bompengstillägg
Incoterms
Transportguiden
Transportplan
Solas VGM guide